cyfrowe rtg Archive

  • Cyfrowy rentgen

    Cyfrowy rentgen

    INFORMUJEMY, ŻE LECZNICA WETERYNARYJNA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE W MAJU 2010 ROKU ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW W RAMACH RPO WSL 2007-2013 DZIAŁANIE 1.2.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG WETERYNARYJNYCH POPRZEZ ZAKUP WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO RADIOGRAFII CYFROWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM współfinansowany przez Unię Europejską [...]

    Read More