USG

Posiadamy na swoim wyposażeniu aparat ultrasonograficzny (USG). Jak powszechnie wiadomo za pomocą tak nowoczesnego sprzętu możemy precyzyjnie diagnozować różnego rodzaju dolegliwości zwierząt, by podjąć odpowiednie kroki w leczeniu.