Cyfrowy rentgen

INFORMUJEMY, ŻE LECZNICA WETERYNARYJNA SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W CIESZYNIE

W MAJU 2010 ROKU ZAKOŃCZYŁA REALIZACJĘ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW W RAMACH RPO WSL 2007-2013 DZIAŁANIE 1.2.1.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG WETERYNARYJNYCH POPRZEZ ZAKUP WYSOKOSPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU DO RADIOGRAFII CYFROWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 137 095,00 zł

Wartość dofinansowania: 54 120,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Jako pierwsi w naszym regionie posiadamy cyfrowy aparat rentgenowski do badania zwierząt, który umożliwi nam szybko i skutecznie postawić odpowiednią diagnozę.